Site Kullanım Koşulları

Online rehberimiz, iş dünyasında reel olarak çalışan şahıs ve sermaye şirketlerine , firma sayfası açmak suretiyle, internet ortamında bulunulabilirliklerini arttırmayı amaçlamaktadır. Rehberimiz aracılığıyla firmalar, iletişim bilgilerini , ürün ve hizmetlerini, resim ve görsellerini paylaşabilirler. Özellikle arama motorlarında bulunma açısında avantaj sağlarlar.

Site Kullanım Şartları

Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com kullanım şartları; site ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları içermekte olup Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları başlıklı metin ile bir bütün teşkil eder. Üye, işleme devam etmeden önce işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşullarını dikkatle okumalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri size/kurumunuza uygun değilse Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’i kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kullandığınız takdirde bu şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Üye, kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com, tek taraflı olarak, işbu Kullanım Şartları’nda sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği Üyelik bilgilerini yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını haizdir.
Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com aşağıda belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını sitede yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ve telefon ile Üye’ye bildirecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Genel Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com herkese açık bir sitedir. İlan yayınlayan firmanın adı ve iletişim bilgileri ilanlarda yayınlanır.
Üyeler bilgileri, sadece Kullanım Şartları’nda belirlenen amaçlarla kullanabilir. Sitede mevcut bulunan bilgiler, Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’in önceden yazılı olarak izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz. Sitedeki tüm bilgiler Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’in mülkiyetindedir.
Aşağıdaki durumlarda, Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com Üye’nin Siteyi kullanımını engelleyebilir, bu sebeplerle doğabilecek tüm sorumluluk ile 3. kişiler veya yetkili merciler tarafından Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve talepler için Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’un Üye’ye rücu hakkı saklıdır.
• Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi,
• Başka özgeçmiş bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması,
• Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, sergilenen ürün özelliklerinin reklam ve pazarlama dışı kaydedilmesi,
• Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi,
• Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve özgeçmiş arama fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması,
• Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması,
• Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması.
Üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’e bildirmeyi, Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’in Üyelerin şifrelerinin, Üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

İçerik Kullanımı

İşbu Sitede yer alan bütün ilanlar, yazılar ve resimler Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com tarafından getirilmiş olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, münhasıran Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’a aittir. Sitede yer alan Materyallerin Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’un yazılı muvafakati olmaksızın kopyalanması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden yayınlanması yasaktır.
Aynı şekilde Sitenin isim hakkı ve logosu münhasıran Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’a ait olup hiçbir surette Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’un yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.
Site münhasıran Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’un kullanımında olup Sitede yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya Internet sitesinde yayınlanamaz veya Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’un izni olmadan başka bir internet sitesinden Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’un sitesine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.
Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’da olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’un siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com eleştiri ve yorumlara açıktır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Sorumluluklar

Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) Üyelerimize daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır. Siteye gelen ziyaretçinin ip adresi kayıt altına alınmaktadır.
Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com, sitede yer alan her tür kurum ve Üye bilgisi, ilan, haber, makale ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İçeriğinden sorumlu tutulamaz. Özgeçmişlerini sitede bulunduran Üyeler siteye kaydettikleri her türlü bilgiden sorumludurlar.
Ziyaretçilere bilgi sağlamak veya yardımcı olmak amacı ile yer alan bağlantılar (farklı Internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ve bu sitelerle ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’indir.
Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’da yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve Üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’a bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.
Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com; kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, Üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com, firmanın özgeçmiş bilgilerini, firmanın ilanlarını veya hesabını haber vermeksiniz kısmın veya tamamen bilgi vermeksizin iptal edebilir.
Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com, Üye’nin işbu Kullanım Şartları ile Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları’nda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com, Üye’nin sistemi işbu Kullanım Şartlarına, Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Üye’yi yetkili makamlara bildirmek ve üyeliği sonlandırmak hakkına sahiptir. Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com, kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye’den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
İşbu Kullanım Şartları Üye’nin, Şanlıurfa İş Dünyası sanliurfaisdunyasi.com’a Üye olarak üyeliğini başlatması ile yürürlüğe girecek ve şartlarda belirtilen hallerden biri nedeniyle fesih edilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
Bu Kullanım Şartları’nın uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
Üye, İşbu Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.
Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için ‘Gizlilik Prensipleri ve Üyelik Koşulları’ bölümünü ayrıca incelemenizi tavsiye ederiz.